Tổng Hợp Từ Vựng Chuyên Ngành Logistics  – Xuất Nhập Khẩu

 •     Auction: Đấu Giá
 •     Export: Xuất Khẩu
 •     Customer: Khách Hàng
 •     Import: Nhập Khẩu
 •     Consumption: Tiêu Thụ
 •     Exporter: Người Xuất Khẩu (~ Vị Trí Seller)
 •     Importer: Người Nhập Khẩu (~ Vị Trí Buyer)
 •     End User = Consumer
 •     Sole Agent: Đại Lý Độc Quyền
 •     Consumer: Người Tiêu Dùng Cuối Cùng
 •     Supplier: Nhà Cung Cấp

thuật ngữ

 

   Từ điển XNK

 •    Trader: Trung Gian Thương Mại
 •     Odm: Original Designs Manufacturer: Nhà Thiết Kế Và Chế Tạo Theo Đơn Đặt Hàng
 •     Commission Based Agent: Đại Lý Trung Gian (Thu Hoa Hồng)
 •     Processing: Hoạt Động Gia Công
 •     Brokerage: Hoạt Động Trung Gian (Broker-Người Làm Trung Gian)
 •     Exclusive Distributor: Nhà Phân Phối Độc Quyền
 •     Manufacturer: Nhà Sản Xuất (~Factory)
 •     Export-Import Procedures: Thủ Tục Xuất Nhập Khẩu
 •     Producer: Nhà Sản Xuất
 •     Oem: Original Equipment Manufacturer: Nhà Sản Xuất Thiết Bị Gốc
 •     Temporary Export/Re-Import: Tạm Xuất-Tái Nhập
 •     Temporary Import/Re-Export: Tạm Nhập-Tái Xuất
 •     Entrusted Export/Import: Xuất Nhập Khẩu Ủy Thác
 •     Customs Clearance: Thông Quan
 •     Tax(Tariff/Duty): Thuế
 •     Intermediary = Broker
 •     Export/Import License: Giấy Phép Xuất/Nhập Khẩu
 •     Export-Import Process: Quy Trình Xuất Nhập Khẩu
 •     Export/Import Policy: Chính Sách Xuất/Nhập Khẩu (3 Mức)
 •     Vat: Value Added Tax: Thuế Giá Trị Gia Tăng
 •     Customs : Hải Quan
 •     Processing Zone: Khu Chế Xuất
 •     Customs Declaration:  Khai Báo Hải Quan
 •     Customs Broker: Đại Lý Hải Quan
 •     Customs Declaration Form: Tờ Khai Hải Quan
 •     Franchise: Nhượng Quyền
 •     Gst: Goods And Service Tax: Thuế Giá Trị Gia Tăng (Bên Nước Ngoài)
 •     Outsourcing: Thuê Ngoài (Xu Hướng Của Logistics)
 •     Special Consumption Tax: Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt
 •     Inbound: Hàng Nhập
 •     Plant Protection Department (Ppd): Cục Bảo Vệ Thực Vật
 •     Merchandise: Hàng Hóa Mua Bán
 •     Harmonized Commodity Descriptions And Coding Systerm: Hệ Thống Hài Hòa Mô Tả Và Mã Hóa Hàng Hóa – Hs Code
 •     Gsp – Generalized System Prefered: Hệ Thống Thuế Quan Ưu Đãi Phổ Cập
 •     Wholesaler: Nhà Bán Buôn
 •     Quota: Hạn Ngạch

 •     Gstp – Global System Of Trade Preferences: Hệ Thống Ưu Đãi Thuế Quan Toàn Cầu
 •     Warehousing: Hoạt Động Kho Bãi
 •     Outbound: Hàng Xuất
 •     Trade Balance: Cán Cân Thương Mại
 •     On-Spot Export/Import: Xuất Nhập Khẩu Tại Chỗ
 •     Wco –World Customs Organization: Hội Đồng Hải Quan Thế Giới
 •     Mfn – Most Favored Nation: Đối Xử Tối Huệ Quốc
 •     Logistics-Supply Chain: Logistics -Chuỗi Cung Ứng
 •     Non-Tariff Zones: Khu Phi Thuế Quan
 •     Retailer: Nhà Bán Lẻ
 •     International Chamber Of Commercial Icc: Phòng Thương Mại Quốc Tế
 •     Importing Country: Nước Nhập Khẩu
 •     Frontier: Biên Giới
 •     Quality Assurance And Testing Center 1-2-3 (Quatest ): Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 1-2-3
 •     Border Gate: Cửa Khẩu

 •     Duty-Free Shop: Cửa Hàng Miễn Thuế
 •     Customer Service (Cus): Nhân Viên Hỗ Trợ, Dịch Vụ Khách Hàng
 •     Bonded Warehouse: Kho Ngoại Quan
 •     Logistics Coodinator: Nhân Viên Điều Vận
 •     Exporting Country: Nước Xuất Khẩu
 •     Vietnam Automated Cargo And Port Consolidated System: Hệ Thống Thông Quan Hàng Hóa Tự Động
 •     Export-Import Turnover: Kim Ngạch Xuất Nhập Khẩu
 •     Nvocc: Non Vessel Operating Common Carrier: Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải Không Tàu
 •     Documentation Staff  (Docs): Nhân Viên Chứng Từ
 •     Export Import Executive: Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu
 •     Operations Staff (Ops): Nhân Viên Hiện Trường
 •     Flight No: Số Chuyến Bay
 •     National Single Window (Nsw): Hệ Thống Một Cửa Quốc Gia
 •     Vcis: Vietnam Customs Intelligence Information System: Hệ Thống Quản Lý Hải Quan Thônng Minh
 •     Freight Forwarder: Hãng Giao Nhận Vận Tải
 •     Shipping Lines: Hãng Tàu
 •     Freight: Cước
 •     Air Freight: Cước Hàng Không
 •     Airlines: Hãng Máy Bay
 •     Addtional Cost = Sur-Charges
 •     Voyage No: Số Chuyến Tàu
 •     Delivery Order: Lệnh Giao Hàng
 •     Consolidator: Bên Gom Hàng (Gom Lcl)
 •     Ocean Freight (O/F): Cước Biển
 •     Sur-Charges: Phụ Phí
 •     Handling Fee: Phí Làm Hàng (Fwder Trả Cho Agent Bên Cảng Đích Nếu Dùng Hbl)
 •     Documentations Fee: Phí Làm Chứng Từ (Vận Đơn)
 •     Place Of Delivery/Final Destination: Nơi Giao Hàng Cuối Cùng
 •     Local Charges: Phí Địa Phương
 •     Port Of Discharge/Airport Of Discharge: Cảng/Sân Bay Dỡ Hàng
 •     On Board Notations (Obn): Ghi Chú Lên Tàu
 •     Terminal Handling Charge (Thc): Phí Làm Hàng Tại Cảng
 •     Consignee: Người Nhận Hàng
 •     Seal: Chì
 •     Place Of Receipt: Địa Điểm Nhận Hàng Để Chở
 •     Port Of Loading/Airport Of Loading: Cảng/Sân Bay Đóng Hàng, Xếp Hàng
 •     Order Party: Bên Ra Lệnh
 •     Multimodal Transportation/Combined Transporation: Vận Tải Đa Phương Thức/Vận Tải Kết Hợp
 •     Port Of Transit: Cảng Chuyển Tải

 •     Transhipment: Chuyển Tải
 •     Shipper: Người Gửi Hàng
 •     Notify Party: Bên Nhận Thông Báo
 •     Partial Shipment: Giao Hàng Từng Phần
 •     Marks And Number: Kí Hiệu Và Số
 •     Airway: Đường Hàng Không
 •     Description Of Package And Goods: Mô Tả Kiện Và Hàng Hóa
 •     Consignment: Lô Hàng
 •     Road: Vận Tải Đường Bộ
 •     Quantity Of Packages: Số Lượng Kiện Hàng
 •     Pipelines: Đường Ống
 •     Seaway: Đường Biển
 •     Endorsement: Ký Hậu
 •     Fcl – Full Container Load: Hàng Nguyên Container
 •     Railway: Vận Tải Đường Sắt
 •     Inland Waterway: Vận Tải Đường Sông, Thủy Nội Địa
 •     To Order: Giao Hàng Theo Lệnh…
 •     Ftl: Full Truck Load: Hàng Giao Nguyên Xe Tải
 •     Less Than Truck Load (Ltl): Hàng Lẻ Không Đầy Xe Tải
 •     Lcl – Less Than Container Load: Hàng Lẻ
 •     Metric Ton (Mt): Mét Tấn = 1000 K Gs
 •     Container Yard – Cy: Bãi Container
 •     Cfs – Container Freight Station: Kho Khai Thác Hàng Lẻ
 •     Job Number: Mã Nghiệp Vụ (Forwarder)
 •     Freight To Collect: Cước Phí Trả Sau (Thu Tại Cảng Dỡ Hàng)
 •     Freight Prepaid: Cước Phí Trả Trước
 •     Freight Payable At: Cước Phí Thanh Toán Tại…
 •     Elsewhere: Thanh Toán Tại Nơi Khác (Khác Pol Và Pod)
 •     Freight As Arranged: Cước Phí Theo Thỏa Thuận
 •     Said To Contain (Stc): Kê Khai Gồm Có
 •     Volume Weight: Trọng Lượng Thể Tích (Tính Cước Lcl)
 •     Gross Weight: Trọng Lượng Tổng Ca Bi
 •     Shipper’s Load And Count (Slac): Chủ Hàng Đóng Và Đếm Hàng
 •     As Carrier: Người Chuyên Chở
 •     Shipmaster/Captain: Thuyền Trưởng
 •     Voyage: Tàu Chuyến

 •     Charter Party: Vận Đơn Thuê Tàu Chuyến
 •     Demurrrage: Phí Lưu Contaner Tại Bãi
 •     Cargo Manifest: Bản Lược Khai Hàng Hóa
 •     Lashing: Chằng
 •     Transit Time: Thời Gian Trung Chuyển
 •     Measurement: Đơn Vị Đo Lường
 •     As Agent For The Carrier: Đại Lý Của Người Chuyên Chở
 •     Liner: Tàu Chợ
 •     Bulk Vessel: Tàu Rời
 •     Detention: Phí Lưu Container Tại Kho Riêng
 •     Frequency: Tần Suất Số Chuyến/Tuần
 •     Storage: Phí Lưu Bãi Của Cảng (Thường Cộng Vào Demurrage)
 •     Shipped On Board: Giao Hàng Lên Tàu
 •     Ship Rail: Lan Can Tàu
 •     Master Bill Of Lading (Mbl): Vận Đơn Chủ (Từ Lines)
 •     Departure Date: Ngày Khởi Hành

 •     Flat Rack (Fr) = Platform Container: Cont Mặt Bằng
 •     General Purpose Container (Gp): Cont Bách Hóa (Thường)
 •     Connection Vessel/Feeder Vessel: Tàu Nối/Tàu Ăn Hàng
 •     Back Date Bl: Vận Đơn Kí Lùi Ngày
 •     Full Set Of Original Bl (3/3): Bộ Đầy Đủ Vận Đơn Gốc (Thường 3/3 Bản Gốc)
 •     Tare: Trọng Lượng Vỏ Cont
 •     House Bill Of Lading (Hbl): Vận Đơn Nhà (Từ Fwder)
 •     Open-Top Container (Ot): Container Mở Nóc
 •     Refered Container (Rf) – Thermal Container: Container Bảo Ôn Đóng Hàng Lạnh
 •     Verified Gross Mass Weight (Vgm): Phiếu Khai Báo Tổng Trọng Lượng Hàng
 •     High Cube (Hc = Hq): Container Cao (40’hc Cao 9’6’’)
 •     Means Of Conveyance:  Phương Tiện Vận Tải
 •     Trucking: Phí Vận Tải Nội Địa
 •     Lift On-Lift Off (Lo-Lo): Phí Nâng Hạ
 •     Cu-Cap: Cubic Capacity: Thể Tích Có Thể Đóng Hàng Của Container (Ngoài Vỏ Cont)
 •     Cut-Off Time: Giờ Cắt Máng
 •     Container Packing List: Danh Sách Container Lên Tàu
 •     Estimated Time Of Departure (Etd): Thời Gian Dự Kiến Tàu Chạy
 •     Place And Date Of Issue: Ngày Và Nơi Phát Hành
 •     Inland Haulauge Charge (Ihc) = Trucking
 •     Omit: Tàu Không Cập Cảng
 •     Delay: Trì Trệ, Chậm So Với Lịch Tàu
 •     Forklift: Xe Nâng
 •     Free Hand: Hàng Thường (Shipper Tự Book Tàu)
 •     Closing Time = Cut-Off Time
 •     Estimated Time Of Arrival (Eta): Thời Gian Dự Kiến Tàu Đến
 •     Roll: Nhỡ Tàu
 •     Volume: Số Lượng Hàng Book
 •     Shipment Terms: Điều Khoản Giao Hàng
 •     Freight Note: Ghi Chú Cước
 •     Nominated: Hàng Chỉ Định
 •     Ship’s Owner: Chủ Tàu
 •     On Deck: Trên Boong, Lên Boong Tàu
 •     Laytime: Thời Gian Dỡ Hàng
 •     Merchant: Thương Nhân
 •     Straight Bl: Vận Đơn Đích Danh
 •     Bulk Container: Container Hàng Rời
 •     Bearer Bl: Vận Đơn Vô Danh
 •     Payload = Net Weight: Trọng Lượng Hàng Đóng (Ruột)
 •     Negotiable: Chuyển Nhượng Được
 •     Shipping Marks: Ký Mã Hiệu
 •     Straight Bl: Vận Đơn Đích Danh
 •     Port-Port: Giao Từ Cảng Đến Cảng
 •     Service Type (Svc Type): Loại Dịch Vụ (Vd: Fcl/Lcl)
 •     Unclean Bl: Vận Đơn Không Hoàn Hảo (Clean Bl: Vận Đơn Hoàn Hảo)
 •     Through Bl: Vận Đơn Chở Suốt
 •     Charterer: Người Thuê Tàu
 •     Non-Negotiable: Không Chuyển Nhượng Được
 •     Bulk Cargo: Hàng Rời

 •     Door-Door: Giao Từ Kho Đến Kho
 •     Consignor: Người Gửi Hàng (= Shipper)
 •     Service Mode (Svc Mode): Cách Thức Dịch Vụ (Vd: Cy/Cy)
 •     Agency Agreement: Hợp Đồng Đại Lý
 •     Container Ship: Tàu Container
 •     Twenty Feet Equivalent Unit(Teu ): Đơn Vị Container Bằng 20 Foot
 •     Multimodal/Combined Transport Operation =Mto/Cto: Người Kinh Doanh Dịch Vụ Vận Tải Đa Phương Thức
 •     Pick Up Charge: Phí Gom Hàng Tại Kho (~Trucking)
 •     Consigned To Order Of = Consignee: Người Nhận Hàng
 •     International Maritime Organization (Imo):Tổ Chức Hàng Hải Quốc Tế

 •     Non Vessel Operating Common Carrier (Nvocc) : Người Vận Tải Công Cộng Không Tàu
 •     Said To Weight: Trọng Lượng Khai Báo
 •     Dangerous Goods: Hàng Hóa Nguy Hiểm
 •     Security Charge: Phí An Ninh (Thường Hàng Air)
 •     Terminal: Bến
 •     Transit Time: Thời Gian Trung Chuyển
 •     Laydays Or Laytime: Số Ngày Bốc/Dỡ Hàng Hay Thời Gian Bốc/Dỡ Hàng
 •     Inland Clearance/Container Deport (Icd): Cảng Thông Quan Nội Địa
 •     Said To Contain: Được Nói Là Gồm Có
 •     Dangerous Goods Note: Ghi Chú Hàng Nguy Hiểm
 •     Time Sheet Or Layday Statement: Bảng Tính Thời Gian Thưởng Phạt Bốc/Dỡ
 •     Notice Of Readiness:Thông Báo Hàng Sẵn Sàng Để Bốc /Dỡ
 •     Named Cargo Container: Công-Te-Nơ Chuyên Dụng
 •     Stowage: Xếp Hàng
 •     Hazardous Goods: Hàng Nguy Hiểm
 •     Tank Container: Công-Te-Nơ Bồn (Đóng Chất Lỏng)
 •     Crane/Tackle: Cần Cẩu
 •     Exw: Ex-Works Giao Hàng Tại Xưởng
 •     Fas-Free Alongside Ship: Giao Dọc Mạn Tàu
 •     Container: Công-Te-Nơ Chứa Hàng
 •     Cfr- Cost And Freight: Tiền Hàng Và Cước Phí
 •     Trimming: San, Cào Hàng
 •     Incoterms: International Commercial Terms: Các Điều Khoản Thương Mại Quốc Tế
 •     Cif Afloat: Cif Hàng Nổi (Hàng Đã Sẵn Trên Tàu Lúc Kí Hợp Đồng)
 •     Fca-Free Carrier: Giao Hàng Cho Người Chuyên Chở
 •     Cip-Carriage &Insurance Paid To: Cước Phí, Bảo Hiểm Trả Tới
 •     Fob- Free On Board: Giao Hàng Lên Tàu
 •     Dat- Delivered At Terminal: Giao Hàng Tại Bến
 •     Delivered Ex-Quay (Deq): Giao Tai Cầu Cảng
 •     Cost: Chi Phí
 •     Cif- Cost, Insurance And Freight: Tiền Hàng,Bảo Hiểm Và Cước Phí
 •     Cpt-Carriage Paid To: Cước Phí Trả Tới
 •     Dap-Delivered At Place: Giao Tại Nơi Đến
 •     Freighter: Máy Bay Chở Hàng
 •     Delivered Ex-Ship (Des): Giao Hang Tren Tau
 •     Airport: Sân Bay

 •     Ddp – Delivered Duty Paid: Giao Hàng Đã Thông Quan Nhập Khẩu
 •     In Transit: Đang Trong Quá Trình Vận Chuyển
 •     Delivered Duty Unpaid (Ddu) : Giao Hàng Chưa Nộp Thuế
 •     Risk: Rủi Ro
 •     Express Airplane: Máy Bay Chuyển Phát Nhanh
 •     Oversize: Quá Khổ
 •     Pre-Carriage: Hoạt Động Vận Chuyển Nội Địa Container Hàng Xuất Khẩu Trước Khi Container Được Xếp Lên Tàu.
 •     Seaport: Cảng Biển

 •     On-Carriage: Hoạt Động Vận Chuyển Nội Địa Container Hàng Nhập Khẩu Sau Khi Container Được Dỡ Khỏi Tàu.
 •     Trailer: Xe Mooc
 •     Handle: Làm Hàng
 •     Hub: Bến Trung Chuyển
 •     Overweight: Quá Tải
 •     Carriage: Hoạt Động Vận Chuyển Đường Biển Từ Khi Container Hàng Được Xếp Lên Tàu Tại Cảng Xếp Hàng Đến Cảng Dỡ Hàng
 •     Place Of Return: Nơi Trả Vỏ Sau Khi Đóng Hàng (Theo Phiếu Eir)
 •     Tonnage: Dung Tích Của Một Tàu
 •     Intermodal: Vận Tải Kết Hợp

 •  Fiata: International Federation Of Freight Forwarders Associations: Liên Đoàn Các Hiệp Hội Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế
 •     Clean: Hoàn Hảo
 •     Net Weight: Khối Lượng Tịnh
 •     Dimension: Kích Thước
 •     Equipment: Thiết Bị(Ý Xem Tàu Còn Vỏ Cont Hay Không)
 •     Deadweight– Dwt: Trọng Tải Tàu
 •     Container Condition: Điều Kiện Về Vỏ Cont (Đóng Nặng Hay Nhẹ)
 •     Weather Working Day: Ngày Làm Việc Thời Tiết Tốt
 •     Iata: International Air Transport Association: Hiệp Hội Vận Tải Hàng Không Quốc Tế
 •     Slot: Chỗ (Trên Tàu) Còn Hay Không
 •     Empty Container: Container Rỗng

 •     Laycan: Thời Gian Tàu Đến Cảng
 •     Free In And Out (Fio): Miễn Xếp Và Dỡ
 •     Shipped In Apparent Good Order: Hàng Đã Bốc Lên Tàu Nhìn Bề Ngoài Ở Trong Điều Kiện Tốt
 •     Dc- Dried Container: Container Hàng Khô
 •     Free In (Fi): Miễn Xếp
 •     Customary Quick Dispatch (Cqd): Dỡ Hàng Nhanh (Như Tập Quán Tại Cảng)
 •     Weather In Berth Or Not – Wibon: Thời Tiết Xấu
 •     Clean On Board: Đã Bốc Hàng Lên Tàu Hoàn Hảo
 •     Full Vessel’s Capacity: Đóng Đầy Tàu (Không Nêu Số Lượng Cụ Thể)
 •     Proof Read Copy: Người Gửi Hàng Đọc Và Kiểm Tra Lại
 •     Free Out (Fo): Miễn Dỡ
 •     Free In And Out Stowed (Fios): Miễn Xếp Dỡ Và Sắp Xếp
 •     Bl Revised: Vận Đơn Đã Chỉnh Sửa
 •     Laden On Board: Đã Bốc Hàng Lên Tàu
 •     Shipping Note – Phiếu Gửi Hàng

 •     Bl Draft: Vận Đơn Nháp
 •     Remarks: Chú Ý/Ghi Chú Đặc Biệt
 •     Shipping Agent: Đại Lý Hãng Tàu Biển
 •     Amendment Fee: Phí Sửa Đổi Vận Đơn Bl
 •     Baf (Bunker Adjustment Factor):Phụ Phí Biến Động Giá Nhiên Liệu
 •     Faf (Fuel Adjustment Factor) = Bunker Adjustment Factor
 •     Stowage Plan–Sơ Đồ Xếp Hàng
 •     International Ship And Port Securiry Charges (Isps): Phụ Phí An Nình Cho Tàu Và Cảng Quốc Tế
 •     Emergency Bunker Surcharge (Ebs): Phụ Phí Xăng Dầu (Cho Tuyến Châu Á)
 •     Ams (Advanced Manifest System Fee): Yêu Cầu Khai Báo Chi Tiết Hàng Hóa Trước Khi Hàng Hóa Này Được Xếp Lên Tàu( Usa, Canada)
 •     Cic (Container Imbalance Charge)Hay “Equipment Imbalance Surcharge”: Phụ Phí Mất Cân Đối Vỏ Container/ Phí Phụ Trội Hàng Nhập
 •     Phí Baf: Phụ Phí Xăng Dầu (Cho Tuyến Châu Âu)
 •     Caf (Currency Adjustment Factor): Phụ Phí Biến Động Tỷ Giá Ngoại Tệ
 •     Pcs (Port Congestion Surcharge): Phụ Phí Tắc Nghẽn Cảng
 •     Peak Season Surcharge (Pss):Phụ Phí Mùa Cao Điểm.
 •     Cod (Change Of Destination): Phụ Phí Thay Đổi Nơi Đến
 •     Phí Afr: Japan Advance Filling Rules Surcharge (Afr): Phí Khai Báo Trước (Quy Tắc Afr Của Nhật)
 •     Gri (General Rate Increase):Phụ Phí Cước Vận Chuyển (Xảy Ra Vào Mùa Cao Điểm)
 •     Wrs (War Risk Surcharge): Phụ Phí Chiến Tranh
 •     Scs (Suez Canal Surcharge): Phụ Phí Qua Kênh Đào Suez
 •     Pcs (Panama Canal Surcharge): Phụ Phí Qua Kênh Đào Panama
 •     Free Time = Combined Free Days Demurrage & Detention : Thời Gian Miễn Phí Lưu Cont, Lưu Bãi
 •     Estimated Schedule: Lịch Trình Dự Kiến Của Tàu

 •    Phí Ccl (Container Cleaning Fee): Phí Vệ Sinh Công-Te-Nơ
 •     Labor Fee: Phí Nhân Công
 •     Weightcharge = Chargeable Weight
 •     Fuel Surcharges (Fsc): Phụ Phí Nguyên Liệu = Baf
 •     X-Ray Charges: Phụ Phí Máy Soi (Hàng Air)
 •     Tracking And Tracing: Kiểm Tra Tình Trạng Hàng/Thư
 •     International Maritime Dangerous Goods Code (Imdg Code): Mã Hiệu Hàng Nguy Hiểm
 •     Ship Flag: Cờ Tàu
 •     Cash: Tiền Mặt
 •     Cash Against Documents (Cad): Tiền Mặt Đổi Lấy Chứng Từ
 •     Letter Of Credit: Thư Tín Dụng

 •     Documentary Credit: Tín Dụng Chứng Từ
 •     Clean Collection: Nhờ Thu Phiếu Trơn
 •     Financial Documents: Chứng Từ Tài Chính
 •     Payment T
 •     D/P: Documents Against Payment: Nhờ Thu Trả Ngay
 •     Erms/Method: Phương Thức Thanh Toán Quốc Tế
 •     Chargeable Weight: Trọng Lượng Tính Cước
 •     Security Surcharges (Ssc): Phụ Phí An Ninh (Hàng Air)
 •     Terms Of Payment = Payment Terms
 •     Honour = Payment: Sự Thanh Toán
 •     Open-Account: Ghi Sổ
 •     Reference No: Số Tham Chiếu
 •     Collection: Nhờ Thu
 •     Issuing Bank: Ngân Hàng Phát Hành Lc
 •     Documentary Collection: Nhờ Thu Kèm Chứng Từ
 •     Confirming Bank: Ngân Hàng Xác Nhận Lại Lc
 •     Commercial Documents: Chứng Từ Thương Mại
 •     Revolving Letter Of Credit: Lc Tuần Hoàn
 •     D/A: Documents Agains Acceptance: Nhờ Thu Trả Chậm
 •     Stand By Letter Of Credit: Lc Dự Phòng
 •     Advising Bank: Ngân Hàng Thông Báo (Của Người Thụ Hưởng)
 •     Applicant: Người Yêu Cầu Mở Lc (Thường Là Buyer)
 •     Negotiating Bank/Negotiation: Ngân Hàng Thương Lượng/Thương Lượng Thanh Toán (Chiết Khấu)
 •     Advanced Letter Of Credit/ Red Clause Letter Of Credit: Lc Điều Khoản Đỏ
 •     Applicant Bank:Ngân Hàng Yêu Cầu Phát Hành
 •     Drafts: Hối Phiếu
 •     Beneficiary: Người Thụ Hưởng

 •     Ucp – The Uniform Customs And Practice For Documentary Credit: Các Quy Tắc Thực Hành Thống Nhất Về Tín Dụng Chứng Từ
 •     Accountee = Applicant
 •     Ispb- International Standard Banking Practice For The Examination Of Documents Under Documentary Credits: Tập Quán Ngân Hàng Tiêu Chuẩn Quốc Tế Về Kiểm Tra Chứng Từ Theo Thư Tín Dụng
 •     Reimbursing Bank: Ngân Hàng Bồi Hoàn
 •     Collecting Bank: Ngân Hàng Thu Hộ
 •     Bill Of Exchange: Hối Phiếu
 •     Claiming Bank: Ngân Hàng Đòi Tiền
 •     Nominated Bank :Ngân Hàng Được Chỉ Định
 •     Remitting Bank: Ngân Hàng Chuyển Tiền/Ngân Hàng Nhờ Thu
 •     Paying Bank: Ngân Hàng Trả Tiền
 •     Presentation: Xuất Trình
 •     Presenting Bank: Ngân Hàng Xuất Trình
 •     Remittance: Chuyển Tiền
 •     Credit: Tín Dụng
 •     Telegraphic Transfer/Mail Transfer: Chuyển Tiền Bằng Điện/Thư
 •     Deposit: Tiền Đặt Cọc