Tag Archives: guibuuphamdimy

Gửi bưu phẩm đi Mỹ mất bao lâu? Cách gửi nhanh hàng đi Mỹ

Khoảng cách giữa Việt Nam và Mỹ tính theo đường chim bay là gần 15.000km. [...]