Tag Archives: tudienlogistics

Từ điển Logistics chuyển phát xuất nhập khẩu phần 1

Tổng Hợp Từ Vựng Chuyên Ngành Logistics  – Xuất Nhập Khẩu     Auction: Đấu Giá [...]

Từ điển Logistics chuyển phát nhanh xuất nhập khẩu phần 2

    Banking Days: Ngày Làm Việc Ngân Hàng (Thứ Bảy Không Coi Là Ngày Làm [...]