Tag Archives: giaytocanhanguihang

Các giấy tờ cá nhân tại Mỹ dùng khi nhận hàng

Các giấy tờ cá nhân tại Mỹ dùng khi nhận hàng 1. Birth certificate: Giấy [...]