Các giấy tờ cá nhân tại Mỹ dùng khi nhận hàng

1. Birth certificate: Giấy khai sinh.
2. Social Security Card: Thẻ an sinh xã hội (Social Security Number- SSN): Có ѕố nàу thì ѕẽ được nhận diện thu nhập để đóng thuế hoặc được hoàn lại thuế, ѕố điểm tín dụng cao thấp để ᴠaу tiền mua хe cộ nhà cửa, được hưởng những quуền lợi hoặc trợ cấp mà nước Mỹ có thể cho…Cơ quan cấp SS Number tên Mỹ là Social Securitу Adminiѕtration
3. State-issued driver’s license/ID card: Bằng Lái Xe với ID Card thì do cơ quan thuộc về Giao Thông cấp: Thẻ này tích hợp bằng lái và ID thành một.
4. (Identification card/ID): Căn cước Hoa Kỳ
5. Passport and passport card: Hộ chiếu do Bộ Ngoại Giao Mỹ cấp.
6. Green Card: Thẻ xanh 2 năm hay thẻ xanh 10 năm còn gọi là thẻ thường trú được cấp cho người nhập cư để chứng minh người đó được quyền cư trú vĩnh viễn tại Mỹ.
7. Employer Identification Number, hay EIN: Mã số Thuế của Doanh nghiệp còn có một tên gọi dễ nhớ hơn là Mã số Thuế Liên Bang Mỹ
8. Mã Số Nhận Dạng Người Đóng Thuế (TIN) là số nhận dạng được Sở Thuế Vụ (IRS) sử dụng để quản lý luật thuế vụ. Số này được cấp bởi Sở An Sinh Xã Hội (SSA) hoặc IRS.

Khi nhận một lô hàng tại Mỹ, có trường hợp lô hàng sẽ được hải quan Mỹ hay cơ quan liên quan yêu cầu trình giấy tờ cá nhân. Các giấy tờ cá nhân thường yêu cầu phổ biến là: Bằng Lái Xe với ID Card, Số An Sinh Xã Hội (SSN) hoặc Passport (Hộ Chiếu) mục đích để chứng thực chủ nhân của lô hàng, chỉ cần bản chụp photo gửi qua mail là đủ.